Om Oss

SRMP - Sveriges Romska Moderna Parti grundades i slutet av år 2017 och har kontor i Landskrona och Malmö.

Partiet främsta syfte är att förbättra Sveriges minoriteters situation, mänskliga rättigheter, avlägsna ekonomiska och sociala hinder i samhället. Integrera och inkludera minoriteter i samhället, med prioritet på utbildning och arbetsmöjligheter, samt partiet vill motarbeta alla former av diskriminering.

Samt att främja minoriteters kulturer, traditioner och språk. 

SRMP - Sveriges Romska Moderna Parti